Karl Burgi's verkstolar

Om Comfort Hoof Care:

Comfort Hoof Care grundades år 1989 för att ge innovativa lösningar till klövhälsa internationellt. Allt eftersom moderna mjölkgårdar utvecklades fanns det en växande efterfrågan på riktigt bra utrustning och tillhörande information. Med en genuin önskan om att göra skillnad och förbättra klövhälsa, så fokuserar vi på att leverera rätt teknik som möter dagens efterfrågan och som löser dagens problem varje modern gård möter. Vi tar på oss ansvaret att dela vår kunskap med andra, så att vi kan fortsätta förbättra klövhälsa.

När människor arbetar tillsammans, blir vårt arbete meningsfullt, vi gör din mjölkgård mer lönsam och "we SAVE COWS®"