Support:+46(0)70-313 28 85

Rådgivning

Din rådgivare är en samarbetspartner som ser helheten och bidrar till att du självständigt kan börja agera genom att påverka djurhälsa, foder och produktion.

Där foderblandarens intelligens tar slut tar våra rådgivare vid. En bra fullfodermix har grovfoder som bas och är anpassad efter djurens behov genom innehåll och struktur. Många gånger handlar det om fingertoppskänsla och att med ögat se hur besättningen mår. Därför lägger våra rådgivare stor vikt vid att inte bara räkna foderstater, utan också regelbundet titta på djuren. gödsel, fodrets kvalité, hur djuren är uppstallade och annat som kan påverka helheten. Vi är nämligen övertygade om att detta hänger ihop, precis som allt annat i naturen. 

Goda råd är inte gratis men lönsamt. 

Att utveckla och förbättra är ett arbete som pågår hela tiden. Därför tar inte vår kontakt slut vid en eventuell investering av en foderblandare. Vi är med dig hela vägen mot en bättre djurhälsa, minskade veterinärkostnader, högre produktion, mindre kraftfoder och bättre kvalité på dina produkter. Det kommer att synas på din gårds resultat och kännas inom dig. 

Internationella kontakter

Boka tid

Martin Kavanagh 

Martin Kavanagh är kvalificerad veterinär, Cow Signals® instruktör och konsult för mjölkkobesättningar. Han har arbetat intrnationellt i en mängd olika besättningar och system. De senaste 20 åren har han jobbat i en mängd olika roller, allt ifrån lantbrukare, veterinär under träning, rådgivare på nötkreatur och själv utbildat branschfolk. 

Gordie Jones

Utvecklare av bland annat Fair Oaks i USA. Veterinär på mjölkbesättningar, rådgivare, delägare i mjölkgård. Föreläser runt om i världen med sitt karismatiska sätt.