Gordie Jones & Karl Burgi

Vi erbjuder regelbundet och efter efterfrågan möjlighet att ta hit internationella kontakter för gårdsbesök samt kurser. 

J-O Brink erbjuder kunskap för framtidens lantbrukare. Målet är att du skall få praktiska idéer samt få verktyg som du direkt kan använda hemma på din gård, eller arbetsplats. Tillsammans med er vill vi höja nivån på hela branchen. 

Gordie Jones

Utvecklare av bland annat Fair Oaks i USA. Veterinär på mjölkbesättningar, rådgivare, delägare i mjölkgård. Han är en karismatisk föreläsare med hela världen som arbetsplats. Bra mjölkproduktion handlar om mer än foderstater och sjukdomar, management och byggnader är avgörande. 

Karl Burgi

Karl Burgi är en passionerad klövverkare samt föreläsare med många bra verktyg och erfarenheter för att förbättra klövhälsa, men också öka produktion. Målet är att behålla kon längre i besättningen.