Sverigeturne huvud_hemsidan .png

På grund av pågående pandemi och rådande restriktioner, kommer föreläsningarna att ske digitalt. Länk till föreläsningen samt instruktioner om hur du ansluter dig skickas ut efter anmälan.

Så använder du fullfodrets egenskaper för att
förbättra hälsa och tillväxt hos dina djur.

När du utfodrar dina djur är det våmmen i magen, som är det viktiga. Fungerar idisslarens mage som den ska, mår djuret bra och kan växa och producera på toppunder lång tid. Helt enkelt – ditt resultat blir vad dina djur äter.

PROGRAM LUNCHFÖRELÄSNING

12:00-12:50 Föreläsning Jan-Ove Brink – Kan det vara så enkelt?
12:50-13:00 Kort paus
13:00-14:15 Föreläsning James K Drackley – Vad visar forskningen?
14:15-14:30 Jan-Ove Brink – Sammanfattning och diskussion

Professor James K Drackely
Professor James Drackley arbetar brett inom mjölkproduktion
och foderindustrin över hela världen för
att förbättra hälsoläge och produktion för mjölkkor.
Forskningen handlar om utfodring och metabolism,
om övergången från sinko till lakterande ko samt
övergången från mjölkutfodrad kalv till foderkonsumerande
kalv.

Jan-Ove Brink
Jan-Ove Brink, VD på J-O Brink Sweden. Jan-Ove
grundade företaget 1998 med målet att leverera
ärliga verktyg, som bidrar till att lantbrukaren självständigt
kan agera genom påverkan på djurhälsa,
foder och produktion. Jan-Ove driver, förutom företaget,
en mjölkgård utanför Varberg och har genom
företaget och den egna gården lång erfarenhet av
fullfoder.

KOSTNAD
200 kr (exklusive moms)

 

ANMÄLAN
1 vecka innan varje datum för respektive föreläsning, till
therese@jobrink.se eller 070-313 21 08. Ange namn, fakturaadress och 
telefonnummer. Anmälan är bindande.