Kontakt

Adress:

Valinge Säm 2
432 97 Rolfstorp

  • Vit Facebook Ikon
  • Vit Instagram Ikon
  • Vit Soundcloud Ikon
  • Vit YouTube Ikon

©2019 Therese Ivarsson J-O Brink Sweden AB

Insidan har vi patent på, utsidan anpassar vi.

2.

Haspeln tumlar fodret och för det över knivarna så att fodret snittas till en optimal längd utan att förstöra fiberkvalitén i grovfodret. Detta för att skapa att foder med rätt stickighet och struktur som ger optimal stimulans till våmmen, idisslarens motor.

5.

Den intelligenta vågen i foderblandaren väger, instruerar och registrerar varje steg i blandningsprocessen och skickar informationen vidare till vår support. Där följer våra rådgivare dagligen upp informationen för att förebygga att problem uppstår

4.

I utmatningskammaren sitter matarskruven för att jämt dosera ut fodret till djuren. Att matarskruven sitter utmatningskammaren och inte inne i blandningskammaren, som på traditionella foderblandare, gör att matarskruven inte sliter sönder fodret.

1.

I blandningskammaren sitter det en haspel bestående av 6 paddlar och i botten finns fastmonterade knivar.

3.

Dom två kamrarna skiljs åt av en utmatningslucka som öppnas när fodret är färdigblandat och ska matas ut.

Intresseanmälan