Sverigeturne huvud_hemsidan .png

Bale Handler

Elevatorer

Mobil

Stationär

Semistationär

Däck efter behov

Tvåkammarbild_HR.jpg

3.

Dom två kamrarna skiljs åt av en utmatningslucka som öppnas när fodret är färdigblandat och ska matas ut.

4.

I utmatningskammaren sitter matarskruven för att jämt dosera ut fodret till djuren. Att matarskruven sitter utmatningskammaren och inte inne i blandningskammaren, som på traditionella foderblandare, gör att matarskruven inte sliter sönder fodret.

5.

Den intelligenta vågen i foderblandaren väger, instruerar och registrerar varje steg i blandningsprocessen och skickar informationen vidare till vår support. Där följer våra rådgivare dagligen upp informationen för att förebygga att problem uppstår

1.

I blandningskammaren sitter det en haspel bestående av 6 paddlar och i botten finns fastmonterade knivar.

2.

Haspeln tumlar fodret och för det över knivarna så att fodret snittas till en optimal längd utan att förstöra fiberkvalitén i grovfodret. Detta för att skapa att foder med rätt stickighet och struktur som ger optimal stimulans till våmmen, idisslarens motor.

Intresseanmälan

Tack för ditt meddelande!