Sverigeturne huvud_hemsidan .png

Martin Kavanagh

Martin Kavanagh är vår Irländska veterinär med mångårig erfarenhet från gårdar världen över. Martin hjälper oss att skapa balans i besättningarna och maximera produktion och vinst för kunden.

Internationella

kontakter

Flertalet gånger per år bokar vi våra internationella kontakter, kontakta Martina Schmidt Detlefsen för intresseanmälan på +46 70-313 26 38

Kundträffar

Vi anordnar flertalet kundträffar varje år med olika inriktning och teman.

Vartannat år anordnar vi också J-O Brink-dagarna.

Mässor

Varje år deltar vi i diverse mäss-sammanhang. Vi deltar alltid på Borgeby och Elmia. Sporadiskt besöker vi också andra mindre mässor.

sticker.png

J-O Brink dagarna är tillbaka 2-4 november 2021! Klicka här för att läsa mer om tidigare år. 

internat kont.png
mk.png

Martin Kavanagh har länge samarbetat med oss som hälsorådgivare, han är vår Irländska veterinär med mångårig erfarenhet från gårdar världen över. Martin hjälper oss att skapa balans i besättningarna och maximera produktion och vinst för kunden.

gordie.png

Utvecklare av bland annat Fair Oaks i USA. Veterinär på mjölkbesättningar, rådgivare, delägare i mjölkgård. Han är en karismatisk föreläsare med hela världen som arbetsplats. Bra mjölkproduktion handlar om mer än foderstater och sjukdomar, management och byggnader är avgörande. 

DSC_0856.jpg
burgi.png

Karl Burgi är en passionerad klövverkare samt föreläsare med många bra verktyg och erfarenheter för att förbättra klövhälsa, men också öka produktion. Målet är att behålla kon längre i besättningen. 

Karl har också utvecklat sina egna verkstolar som vi på J-O Brink säljer.