Adress:

Valinge Säm 2, 432 97 Rolfstorp

© 2020  J-O Brink Sweden AB

Karl Burgi är en av världens främsta experter inom klövvård. Han har besökt Sverige ett flertal gånger där vi har haft chansen att ta del av hans unika mix av teoretiskt och praktiskt kunnande. I Karls team ingår bland annat David Rowe på Cattle-loco Hoof Care i England. David håller i klövvårdsutbildningar för gårdspersonal och klövvårdare och har arbetat enligt Karls 5-stegs Funktionell Klövverkning i 20 års tid.


För att utnyttja detta tillfälle på bästa sätt så vill vi ge er chansen att gå på djupet när det gäller klövhälsa och dess inverkan på era kors välbefinnande och företagets ekonomi. V 13 kommer vi med hjälp av David Rowe att erbjuda demonstrationer av Funktionell Klövverkning och Comfort Chutes verkstolar. Demonstrationerna kommer att ske i Jämtland, Västergötland och Halland.


Vi kommer att börja med ett kortare teoripass för att ställa in kompassen en aning. Därefter fyller vi i kunskapsluckorna med praktisk verkning i våra Comfort Chutes så att ni verkligen får se hur David jobbar med Funktionell klövverkning och varför en korrekt verkstol är avgörande i arbetet, samt hur och varför en korrekt och bra verkning bör utföras.


Begränsat antal platser. Max 15 deltagare per tillfälle.

 

Översättning från engelska till svenska kommer ske.


ANMÄLAN:
Bindande anmälan till Anna Karlsson på 070-313 87 63 eller anna@jobrink.se (Ange ev. allergier)
Sista anmälningsdag 16/3 2020


PRIS:
1 300 exkl. moms (fika och lunch ingår).

23 Mars

JÄMTLAND

Bölåsens Mjölk AB

Tid: 10:00 - 14:00

24 Mars

VÄSTERGÖTLAND

Ulvhults Säteri

Tid: 10:00 - 14:00

27 Mars

HALLAND

Olof Lars Gård AB

Tid: 09:00 - 13:00

Martin Kavanagh

Martin Kavanagh är vår Irländska veterinär med mångårig erfarenhet från gårdar världen över. Martin hjälper oss att skapa balans i besättningarna och maximera produktion och vinst för kunden.

Internationella

kontakter

Flertalet gånger per år bokar vi våra internationella kontakter, kontakta Martina Schmidt Detlefsen för intresseanmälan på +46 70-313 26 38

Kundträffar

Vi anordnar flertalet kundträffar varje år med olika inriktning och teman.

Vartannat år anordnar vi också J-O Brink-dagarna.

Mässor

Varje år deltar vi i diverse mäss-sammanhang. Vi deltar alltid på Borgeby och Elmia. Sporadiskt besöker vi också andra mindre mässor.

Martin Kavanagh har länge samarbetat med oss som hälsorådgivare, han är vår Irländska veterinär med mångårig erfarenhet från gårdar världen över. Martin hjälper oss att skapa balans i besättningarna och maximera produktion och vinst för kunden.

Utvecklare av bland annat Fair Oaks i USA. Veterinär på mjölkbesättningar, rådgivare, delägare i mjölkgård. Han är en karismatisk föreläsare med hela världen som arbetsplats. Bra mjölkproduktion handlar om mer än foderstater och sjukdomar, management och byggnader är avgörande. 

DSC_0856.jpg

Karl Burgi är en passionerad klövverkare samt föreläsare med många bra verktyg och erfarenheter för att förbättra klövhälsa, men också öka produktion. Målet är att behålla kon längre i besättningen. 

Karl har också utvecklat sina egna verkstolar som vi på J-O Brink säljer.

Vecka 17 | Martin Kavanagh
Sverige
Vecka 36 | Martin Kavanagh
Sverige
Vecka 46 | Martin Kavanagh
Sverige
Vecka 50 | Martin Kavanagh
Sverige