TOPCOOL
Ett smart drag, helt enkelt

FLÄKT KEENAN MIX.jpg

Minskar värmestressen på sommaren och 

luftfuktigheten på vintern. 

Cyklonfläktar
designade för kor 

För att undgå värmestress på kor gäller det att byta luften precis runt kroppen på dem. Därför är det viktigt att fläktarna håller luftströmmen utmed kons liggyta under en lång sträcka utan att studsa upp igen, det är vad TopCools Cyklon fläktar är designade för.

Varje cyklonfläkt har speciella avledare vid luftmynningen, vilket gör att luftflödet träffar kon med rätt hastighet och samtidigt  behåller samma kapacitet även på längre avstånd.

 

 

 

I filmen ser du hur luftströmmen hålls utmed liggytan under mer än 25 meter utan att vända uppåt.

Visste du att TopCool fläktar gör nytta även på vintern?

Fläktarna ger lägre luftfuktighet och minskar barriären mellan kall uteluft och temperaturen i kostallet. En smart investering för välmående kor och bra snurr på produktionen

Krångligt

med montering?

Lugn vi hjälper dig!

Vi har ett nära samarbete med Feed System, ett företag specialiserat på service och montering av våra produkter.