top of page

TOPCOOL
Ett smart drag, helt enkelt

FLÄKT KEENAN MIX.jpg

Minskar värmestressen på sommaren och 

luftfuktigheten på vintern. 

Cyklonfläktar
designade för kor 

För att undgå värmestress på kor gäller det att byta luften precis runt kroppen på dem. Därför är det viktigt att fläktarna håller luftströmmen utmed kons liggyta under en lång sträcka utan att studsa upp igen, det är vad TopCools Cyklon fläktar är designade för.

Varje cyklonfläkt har speciella avledare vid luftmynningen, vilket gör att luftflödet träffar kon med rätt hastighet och samtidigt  behåller samma kapacitet även på längre avstånd.

 

 

 

I filmen ser du hur luftströmmen hålls utmed liggytan under mer än 25 meter utan att vända uppåt.

Visste du att TopCool fläktar gör nytta även på vintern?

Fläktarna ger lägre luftfuktighet och minskar barriären mellan kall uteluft och temperaturen i kostallet. En smart investering för välmående kor och bra snurr på produktionen

Krångligt

med montering?

Lugn vi hjälper dig!

Vi har ett nära samarbete med Feed System, ett företag specialiserat på service och montering av våra produkter.

TopCool cyklonfläktar

DSC_1220.jpg

Sänk onödiga kostnader samtidigt som dina mjölkor når sin fulla potential. Cyklon-fläkten är designad för att erbjuda den bästa miljön för din besättning. Till skillnad från vanliga stallfläktar "bryter" cykolnfläkten barriären där tung kall luft möter den lättare varma luften i naturligt ventilerade i mjölkstallar.

 

Fläktarna minskar värmestress under varma dagar och ger enhetlig temperatur med lägre luftfuktighet under kallare dagar. Värmestress gör att mjölkproduktionen sjunker och så även mjölkens fett- och proteinhalt. Djur som vistas i fuktig stallmiljö̈ kan inte avge den fukt de behöver för sin temperaturreglering och hämmas därmed i både tillväxt och produktion.

 

Hög luftfuktighet är främst ett problem som uppstår i länder med minusgrader utomhus. Under vintersäsongen vid låg hastighet av avskiktar den innovativa fläkten luften inne i ladugården.

 

Olika konfigurationer finns tillgängliga. Stallfläkten kan antingen användas med jetström i en riktning eller så kan du omdirigera den i två riktningar genom att vända på bottendeflektorns monteringsfäste och sätta fläkten horisontellt.

 

Vi använder endast delar gjorda av icke-korrosiva material för att säkerställa att de är lämpliga att använda under de svåraste jordbruksförhållandena.

Fördelar med TopCool fläktar

RÅDGIVNING 2_edited.png

Lägre kostnader

Cyklonfläkten minskar dina elkostnader för uppvärmning under vintern och kylkostnaden under sommaren med upp till 50%. Samtidigt minskar du dina höga kostnader som kommer till en följd av värmestressade kor och djur som vistas i en hög luftfuktighet.

Jan-Ove Brink_edited.jpg

Bättre produktion

Kor som mår bra producerar mer och ger ökad vinst. Under sommaren är det viktigt att se till  att korna inte påverkas för mycket av värmen samt att de heller inte vistas i fuktig stallmiljö. På så sätt ökas mjölkproduktionen, mjölkens fett- och proteinhalt, tillväxt och fertilitet.

Linnea Hjortbrandt_edited.png

Användarvänlig och enkel monteringsion

Vi använder speciallager för att garantera en smidig drift samtidigt som ljudnivån blir låg. De släta ytdelar säkerställer enkel rengöring och säker drift året runt. Monteringen av cyklonfläktarna är enkel då alla hål är förborrade. Om du ändå tycker att det känns krångligt med monteringen har vi ett nära samarbete med Feed System, ett företag specialiserat på service och montering av våra produkter.

bottom of page