top of page
Fästpunkt 1

Konstruktionen på KEENANS foderblandare är genialisk 

Maskinen är robust och har lågt underhållsbehov. Drivsystemet består av kedjor och utvändigt monterade lager. Den starka drivningen gör att det krävs mindre kraft att driva maskinen även vid full last. Avancerad teknik och hög kvalitet finner du ofta i det enkla.
KEENANS unika tvåkammarsystem

KEENANS unika tvåkammarsystem

Tvåkammarbild_HR.jpg
3.

Dom två kamrarna skiljs åt av en utmatningslucka som öppnas när fodret är färdigblandat och ska matas ut till utmatningskammaren, där matarskruven sitter. Matarskruven doserar jämnt ut fodret. Att fodret delas ut jämnt, och inte stötvis, är alltid en fördel. På körbara foderbord märks det tydligt eftersom det minimerar risken för att djuren äter rent på delar av foderbordet, vilket skapar mer arbete, men framförallt stress hos djuren. 

Detta gäller även stationära system där det också skonar bandfoderfördelare och elevatorer som då kan arbeta med jämnare belastning.  

1.

I blandningskammaren sitter det en haspel bestående av 6 paddlar och i botten finns fast monterade knivar.

2.

Haspeln tumlar fodret och för det över knivarna så att fodret snittas till en optimal längd utan att förstöra fiberkvalitén i grovfodret. Detta för att skapa att foder med rätt stickighet och struktur som ger optimal stimulans till våmmen, idisslarens motor. Att fodret tumlas med en haspel gör att innehållet blir luftigt och jämnt mixat utan att ta skada.  

4.

Vågen i foderblandaren väger, instruerar och registrerar varje steg i blandningsprocessen och skickar informationen vidare till vårt InTouch-center. Där följer våra rådgivare dagligen upp informationen för att förebygga att problem uppstår.

Fästpunkt 2

Våra maskinmodeller

MechFiber300+

Höjd: 2660 mm

Bredd: 2482 mm

Längd: 6250 mm

Last: 3800 kg*

Hästkrafter: 80 HP

Kapacitet per lass: 60-70 (mjölkkor)

MechFiber320+

Höjd: 2805 mm

Bredd: 2541 mm

Längd: 6250 mm

Last: 3800 kg*

Hästkrafter: 80 HP

Kapacitet per lass: 70-80 (mjölkkor)

MechFiber345+

Höjd: 2932 mm

Bredd: 2619 mm

Längd: 6250 mm

Last: 6000 kg*

Hästkrafter: 90 HP

Kapacitet per lass: 90-100 (mjölkkor)

MechFiber350+

Höjd: 3112 mm

Bredd: 2856 mm

Längd: 6250 mm

Last: 5500 kg*

Hästkrafter: 90 HP

Kapacitet per lass: 90-100 (mjölkkor)

MechFiber365+

Höjd: 3020 mm

Bredd: 2665 mm

Längd: 7250 mm

Last: 8000 kg*

Hästkrafter: 110 HP

Kapacitet per lass: 120-130 (mjölkkor)

MechFiber380+

Höjd: 3201 mm

Bredd: 2819 mm

Längd: 7250 mm

Last: 9000 kg*

Hästkrafter: 115 HP

Kapacitet per lass: 150 (mjölkkor)

MechFiber400+

Höjd: 3421 mm

Bredd: 3009 mm

Längd: 7250 mm

Last: 10000 kg*

Hästkrafter: 120 HP

Kapacitet per lass : 190-200 (mjölkkor)

*Totalvikten kan endast ses som vägledande. Den verkliga totalvikten är beroende av vallfodrets sammansättning, ts halt och struktur.

Alla maskinmodeller finns som mobila, semistationära och stationära, samt går att anpassa till alla gårdar.

Insidan har vi patent på – utsidan anpassar vi

Keenan_vit bakgrund_original.jpg

Olika valmöjligheter

bottom of page