top of page
Fästpunkt 1
KEENAN Mechfiber+.png

Plus.

Konstruktionen på KEENANS foderblandare är genialisk 

Maskinen är robust och har lågt underhållsbehov. Drivsystemet består av kedjor och utvändigt monterade lager. Den starka drivningen gör att det krävs mindre kraft att driva maskinen även vid full last. Avancerad teknik och hög kvalitet finner du ofta i det enkla.
KEENANS unika tvåkammarsystem

KEENANS unika tvåkammarsystem

Tvåkammarbild_HR.jpg
3.

Dom två kamrarna skiljs åt av en utmatningslucka som öppnas när fodret är färdigblandat och ska matas ut till utmatningskammaren, där matarskruven sitter. Matarskruven doserar jämnt ut fodret. Att fodret delas ut jämnt, och inte stötvis, är alltid en fördel. På körbara foderbord märks det tydligt eftersom det minimerar risken för att djuren äter rent på delar av foderbordet, vilket skapar mer arbete, men framförallt stress hos djuren. 

Detta gäller även stationära system där det också skonar bandfoderfördelare och elevatorer som då kan arbeta med jämnare belastning.  

1.

I blandningskammaren sitter det en haspel bestående av 6 paddlar och i botten finns fast monterade knivar.

2.

Haspeln tumlar fodret och för det över knivarna så att fodret snittas till en optimal längd utan att förstöra fiberkvalitén i grovfodret. Detta för att skapa att foder med rätt stickighet och struktur som ger optimal stimulans till våmmen, idisslarens motor. Att fodret tumlas med en haspel gör att innehållet blir luftigt och jämnt mixat utan att ta skada.  

4.

Vågen i foderblandaren väger, instruerar och registrerar varje steg i blandningsprocessen och skickar informationen vidare till vårt InTouch-center. Där följer våra rådgivare dagligen upp informationen för att förebygga att problem uppstår.

Fästpunkt 2

Våra maskinmodeller

MechFiber300

Höjd: 2685 mm

Bredd: 2464 mm

Last: 3400 kg*

Hästkrafter: 80 HP

Kapacitet per lass: 60-70 kor

MechFiber320

Höjd: 2812 mm

Bredd: 2534 mm

Last: 4000 kg*

Hästkrafter: 80 HP

Kapacitet per lass: 70-80 kor

MechFiber340

Höjd: 2936mm

Bredd: 2646 mm

Last: 5000 kg*

Hästkrafter: 90 HP

Kapacitet per lass: 90-100 kor

MechFiber350

Höjd: 3112 mm

Bredd: 2847 mm

Last: 5000 kg*

Hästkrafter: 90 HP

Kapacitet per lass: 90-100 kor

MechFiber360

Höjd: 3005 mm

Bredd: 2697 mm

Last: 6000 kg*

Hästkrafter: 110 HP

Kapacitet per lass: 120-130 kor

MechFiber380

Höjd: 3218 mm

Bredd: 2847 mm

Last: 8000 kg*

Hästkrafter: 115 HP

Kapacitet per lass: 150 kor

MechFiber400

Höjd: 3380 mm

Bredd: 3000 mm

Last: 10000 kg*

Hästkrafter: 120 HP

Kapacitet per lass: 190-200 kor

Alla maskinmodeller finns som mobila, semistationära och stationära, samt går att anpassa till alla gårdar.

*Totalvikten kan endast ses som vägledande. Den verkliga totalvikten är beroende av vallfodrets sammansättning, ts halt och struktur.

Insidan har vi patent på – utsidan anpassar vi

Keenan_vit bakgrund_original.jpg

Olika valmöjligheter

Olika möjligheter KEENAN.png
bottom of page