Kommande event

Det är precis nu du kan bestämma dig om du vill sänka foderkostnaderna

januari 27, 2022
Image

Det är precis nu som du kan bestämma din strategi – vad du sår, hur mycket, och inom en månad även när och hur du ska skörda. I den här artikeln ger vi några av våra tips om hur du konkret kan minska foderkostnaderna direkt, inte om tre år.

Du kan sänka dina foderkostnader signifikant genom att blanda fullfoder. Men att bara minska på kraftfodret som man köper hjälper inte. Om foderstrategin ska bli framgångsrik behöver du ha en strategi för vad du ska odla och hur du ska odla. Gödsling, skördetidpunkt och att du odlar grödor som kompletterar varandra i fodermixen, i stället för att konkurrera med varandra, är viktigt för att nå framgång.

Minska stärkelse i form av kraftfoder och inköpt spannmål.

För att sänka dina foderkostnader behöver du ett foder som både löser den fysiska och den kemiska sidan av fodret. Den fysiska skapas genom en stor mängd grovfoder med en bra snittlängd utan att vara mosat samt genom att använda halm, gräsfröhö eller lusernhö i rätt mängd för att driva idissling. Samtidigt behöver fodret även innehålla en hög mängd lättsmältbara fiber men inte så mycket att fodret passerar för fort genom kon. Fiber från majs och helsäd fungerar bra att balansera ett tidigt skördat gräsensilage med. Uppsidan, med att använda majs och helsäd skördat i rätt tid är att du då får mycket stärkelse från dessa grödor. Det i sin tur gör att du slipper köpa stärkelse i form av kraftfoder och inköpt spannmål.

En stor volym foder under sinkoperioden

Om du gör en foderstat som är rikare på grovfoder, vilket inte behöver vara ett problem rent näringsmässigt, måste du vara än mer noggrann med hur du utfodrar dina sinkor och kvigor. Det är inte bara näringsbalansen som är viktig utan korna behöver en stor volym foder under sinkoperioden, för att förberedas att kunna äta en stor volym foder under laktationen.

Hur gör du för att inte grödorna ska konkurrera utan komplettera varandra?

Du måste planera nu för att så tillräckligt med majs eller helsäd så att vi får upp mängden per ko och dag. Sedan behöver du skörda ensilage tidigt för att komplettera din majs eller helsäd. På så sätt konkurrerar inte majsen eller helsäden med ensilaget och du lägger grunden för att kunna använda över 70% grovfoder i foderstaten, men det gör även att majsen eller helsäden måste räcka året om, tidigt skördat ensilage utan majs eller helsäd blir ingen succé.

Hur odlar du helsäd på rätt sätt?

Målet med helsäden är att du ska få smältbara fibrer med en hög inblandning av stärkelse. För att få det behöver du skörda när kärnorna är matade med stärkelse, men innan fibrerna har blivit för svårsmälta. Rätt stadie är när du klarar att klämma lite fukt ur kärnan. Helsäden landar då på 30–34% TS. För att komma upp i stärkelse utan att komma allt för högt i fibrer så behöver du också ett spannmålslag med en stor andel kärnor i förhållande till halmmängden. Det gör att havre inte är optimalt, utan du bör odla kortstråiga korn eller vetesorter samt även kunna lyfta stubbhöjden vid skörd. Du ska sträva efter en stärkelsehalt på över 30% i den färdiga helsäden.

Hur odlar du majs på rätt sätt?

Liksom med helsäden är det viktigt med en hög stärkelseandel, men jakten på stärkelse får inte bli på bekostnad av att plantan blir för ”förvedad”. Om den gör det tappar du omsättbar näring i majsen. Du ska skörda majsen på samma sätt som helsäden, det vill säga, precis när du kan klämma lite fukt ur majskärnan och TS halten landar på 30–34%. För mycket eller för lite skämmer allt. Hacka också majsen som grov flis, inte som sågspån. På så sätt använder du även majsen för att driva idisslingen. Du får med andra ord både rätt näring, struktur och stickighet och kan samtidigt hålla ned mängden med näringsfattig halm.

Hur odlar du gräsensilage på rätt sätt?

Med gräsensilaget vill du få en bra smältbarhet i fibrerna utan att nå skyhöga råproteinvärden. Det kan låta attraktivt att få höga proteinvärden i gräset när du vill minska inköpet av protein. Problemet är att om du har råproteinhalter på över ca 170 gram råprotein (rp/ kg TS), riskerar proteinet att bli en belastning för kon i stället för en tillgång, för att vi går i taket på hur mycket lättsmält protein som kon kan utnyttja. En önskeanalys på gräsensilaget är mer än 11,0 mj och cirka 160 gram råprotein. Detta betyder att du behöver skörda gräset tidigt men inte med allt för hög kvävegödsling.

Vilken är halmens egenskap i foderstaten?

Den viktiga egenskapen i halmen att den är med och driver idissling, inte att den innehåller näring. Halmen ska vara så hård och stickig som möjligt. Använd därför vetehalm i stället för kornhalm.

Näringsförsörjning av högproducerande kor och främjad våmhälsa

Genom att följa principen ovan och komplettera mixen med något eller några kilo spannmål och några få kilon proteinfoder per ko och dag, kan du näringsförsörja riktigt högproducerade kor. Dessutom främjas kons våmmiljö och hälsa på ett mycket positivt sätt.

I praktiken innebär det att om du idag köper uppemot 15 kg kraftfoder per dag kan du minska det till 5 kg kraftfoder per dag. Det vill säga du tar bort all form av färdigfoder och köper endast en blandning proteinfoder.

Rådgivning och foderblandare

Om du tycker ovan tankar känns spännande och det inte är tydligt för dig hur du ska gå till väga är du varmt välkommen att kontakta J-O Brink rådgivning. Vi har Sveriges längsta erfarenhet av hur du lyckas med din fullfodermix. Vår rådgivning stannar inte heller vid fullfodermixen. Regelbundna gårdsbesök görs för att följa upp foderstaterna genom att, på plats, titta på djuren, gödsel, fodrets kvalitet, djurens komfort och annat som kan påverka helheten.

Vi tillhandahåller även KEENANS foderblandare som gör att du kan mixa fullfoder som håller samma höga kvalitet, dag efter dag, år efter år. KEENANS foderblandare finns som stationär, semistationär och vagn och passar de flesta gårdarna. Om det inte är rätt tid för dig att investera i en ny vagn så kan du hyra din vagn eller köpa en renoverad begagnad foderblandare av oss.

Intresse- och kontaktformulär

Namn
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Google Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.