Kommande event

Från familjeägande till framgångsrik fårskötsel – Sorby Gårds utvecklingsresa på Gotland

januari 5, 2024
Image

Från familjeägande till framgångsrik fårskötsel – Vi och hälsar på Andreas och Linda på Sorby gård på Gotland. De bedriver en stor fårproduktion med knappt 900 tackor.

Vi började utöka och köpte ganska många tackor snabbt, säger Andreas. Sedan januari 2020 har vi ökat till 900 tackor och vi vill nyttja mark, stallar och personal på ett så bra sätt som möjligt. För att få ett bättre kassaflöde har vi lamning flera gånger om året och med fler olika raser, berättar Andreas.

– Vi har köttrastackor som lammar i september-oktober och de som scannats som tomma betäcks om för att lamma i januari. Målet är att komma ned på två lamningar men just nu har vi tre. Sedan har vi pälstackor och finullstackor som lammar i mars-april. Vi utnyttjar betessäsongen för de lamm som föds under mars och april, medan under vintermånaderna nyttjar vi våra stallar och vinterfodret. Då har vi dels kvar vinterlamm från vårlamningen, samt de lamm som föds under september och oktober och som sedan går till slakt mellan januari och maj. Priserna för lammkött är som bäst under den perioden och så har vi päls och finullslamm som slaktas till hösten när skinnen täcker upp för det lägre köttpriset. Målet är en jämn fördelning mellan kött- och pälsfår, cirka 50-50, säger Andreas.

Marie har varit rådgivare på Sorby i tre år.

–  Det känns roligt eftersom vi inte har så många lammproducenter som kunder och det är kul att jobba med Andreas för han är väldigt snabb, säger Marie.

Under det första året hade de ingen rådgivning, dels på grund av svårigheter att finna foderrådgivning för lammproducenter och dels eftersom de inte såg något behov från början. Men när de skulle introducera majs, något de inte hade haft tidigare, samt hade utökat antalet djur, med fler tackor som lammade på hösten, uppstod större utmaningar för Andreas. Frågan var hur han skulle maximera och effektivisera användningen av de fodermedel han hade, samtidigt som han ville minimera inköpen utifrån. Och om han skulle köpa in, ville han köpa rätt saker och använda dem i rätt mängd för att uppnå önskat resultat. Då beslutade han sig för att söka foderrådgivning, vilket har fungerat mycket bra.

–  En del sintackor fodrar vi med helbal på grund av platsbrist, men annars så kör vi fullfoder rakt av. Vi använder minimalt med kraftfoder. Ibland ger vi kraftfoder till smålammen i lammgömmor om betet är dåligt och vi vill toppa upp lite grann. Men annars är det alltid fullfoder som är basen, säger Andreas.

– Vi är i färd med att bygga ett nytt lammhus, men det har stött på en del hinder vilket har förlängt processen. Vi har investerat i en begagnad stomme och en Britespan tältduk för detta projekt, och arbetet är planerat att påbörjas nu. All gjutning är redan slutförd, så när byggprocessen väl kommer igång hoppas vi på en snabb framfart. Målet var att det skulle varit färdigt hösten 2022 men förväntas vara klart hösten 2023. Stallet är designat för att fungera som ett slaktlammsstall, men utifrån dess yta och planerade utfodring ska det kunna hysa 400 tackor. Det har dimensionerna 40 x 28 meter.

– Målet är ständigt att upprätthålla en lönsam produktion och hittills har det inte uppstått några röda siffror, vilket är positivt. Ambitionen är att kunna försörja ägaren samt de två anställda som arbetar här, och för att uppnå detta beräknas det att mellan 1000 till 1200 tackor behövs för att täcka kostnaderna för tre anställda, säger Andreas och fortsätter:

– Vi har utöver detta ett annat bolag med butik och hemsida där vi säljer kött och lammskinn i vår gårdsbutik på sommaren och via hemsidan året runt.  Men det är mer som ett hobbyprojekt som vi sköter på helger, mornar och kvällar.

Andreas och Linda driver verksamheten gemensamt, men Linda engagerar sig även i deras tredje bolag, ett konsultföretag, där hon tillbringar större delen av sin tid med medicinsk forskning. Linda deltar i gårdens arbete så mycket hon kan och önskar kunna engagera sig mer, men tiden är för närvarande en begränsande faktor. Trots detta är hon med och bidrar när möjlighet ges. De tar bland annat hand om vallningen tillsammans på morgnarna för att hinna med alla göromål. Vid lamning, klippning och i akuta situationer är Linda alltid involverad och hjälper till.

Intresse- och kontaktformulär

Namn
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Google Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.