top of page

Friska djur ger en hållbar och ökad produktion

DJURHÄLSA 

Ett förebyggande arbete med djurhälsa lönar sig. Kor som mår bra producerar mer och ger ökad vinst. Dessutom kan friska kor producera mjölk på topp under många år. Det kallar vi goda framtidsutsikter!

Utgångspunkten är att en gård är ett noggrant balanserat system – ett system som omfattar en bra djurhälsa (till exempel kalvhälsa, juverhälsa och klövhälsa), foder (energibalans), vatten, djurmiljön och lantbrukaren själv. Oavsett produktionssystem måste alla delar vara i balans för att en gård ska maximera produktion och vinst.

Djurhälsan kan påverkas mycket vid fel utfodring av din kor. Exempel på foderrelaterade hälso- och dräktighetsproblem är: Mastit, Löpmagsomvridning, Sur våm/ våmacidos, Acetonemi, Pares, Lösa magar, Kor som inte blir dräktiga, Semineringsproblem, Livmoderinflammation, Kvarbliven efterbörd, Hältor, Svullna haser, Kalvningsförlamningar, Kastningar, Kalvförlamning

 

Vad är Mastit?

Mastit (juverinflammation) är den vanligaste sjukdomen bland Sveriges mjölkkor och orsakar stor ekonomisk förlust (nedsatt mjölkproduktion, obrukbar mjölk, försämrad mjölkkvalitet, behandlingskostnader och utslagning av djur) varje år.

 

Mastit är en komplex sjukdom som påverkas av många olika faktorer, men oftast orsakas den av bakterier. Mastit kan delas in i akut och kronisk beroende på hur lång tid sjukdomen pågått. Sjukdomen kan förekomma utan syn-/kännbara förändringar i mjölk och juver (subkliniska), eller med syn/kännbara symtom i mjölk och juver (kliniska).Symtom på Klinisk mastit är vid mjölkförändringar (lindrig), förändrad juvervävnad (måttlig) eller höggradig feber och nedsatt allmäntillstånd (högradig).

Vad är Löpmagesförskjutning/ Löpmagesomvridning?

Löpmagsförskjutning (DA, Displacement of Abomasum) drabbar främst högavkastande mjölkkor. Den kan vara vänstersidig (LDA, Left Displacement of Abomasum) eller högersidig (RDA, Right Displacement of Abomasum). För mycket osmält foder, tillsammans med våmbakterier, in i löpmagen från våmmen gör att det kan börja bildas fria fettsyror som skadar löpmagsväggen med nedsatt motorik som följd. Det gör att vätska och gas ansamlas i löpmagen som gör att den förskjuts.

 

Symtom på löpmagsförskjutning är ofta inappetens, ketonemi, nedsatt mjölkproduktion, nedsatt våmfrekvens och minskad mängd avföring.

Vad är sur våm/ våmacidos?

För tillgodose en hög mjölkproduktion utfodras många högproducerande mjölkkor innebär med stor andel energirikt foder, som kraftfoder. Våmacidos förekommer både i subakut och i akut form. Subakut våmacidos är den mildare varianten och kännetecknas av att pH sjunker något under det normala, medan akut acidos utmärks av att pH sjunker avsevärt mer och tillståndet blir betydligt allvarligare. Om pH värdet sjunker under det normala i våmmen blir miljön i våmmen blir för sur för många av de mikroorganismer som fermenterar fodret.

 

_T1A1995-2.jpg
KEENAN foderblandare – Kvalitet ger kvalitet

Det behövs bara en snabb titt inuti 

KEENANS foderblandare för att förstå att det är den geniala konstruktionen som gör att din granne kan mixa fullfoder som håller samma höga kvalitet, dag efter dag, år efter år.

Vi tror att det du främst behöver veta är om foderblandaren passar dina förutsättningar. Det gör den.

_T1A0179.jpg
MAXA med J-O Brink rådgivning

Att utveckla och förbättra är ett arbete som pågår hela tiden. Genom en så, för djuren naturlig en utfodring och miljö, ökar produktion och kostnaderna minskar. Vi är med dig hela vägen mot en bättre djurhälsa, minskade veterinärkostnader, högre produktion, mindre kraftfoder och bättre kvalitet på dina produkter. Ja, och du får råd till annat som du vill göra i livet.

LÄS!

LYSSNA!

TITTA!

KEENANS foderblandare har ett unikt tvåkammarsystem

Balhanteringsarmarna tar effektivt isär hela rund- eller fyrkantsbalar på ett par minuter

KEENAN foderblandare

DSC_1220.jpg

Friskare kor med fullfoder. Blanda fullfoder med KEENAN foderblandare för en perfekt fodermix till dina djur. Genom att mixa fullfoder med Keenan foderblandare minskar du foderkostnader, sänker veterinärkostnader samtidigt som du ökar din produktion. KEENAN foderblandare finns i olika varianter. Allt från stationär blandare och semistatinär blandare till mixervagn som ibland även kallas bogserad blandare.

 

KEENAN har patent på vårt liggande haspelsystem. Något som skiljer sig från övriga marknaden som har mixervagnar med en till tre skruvar. Det ger ett resultat som blir fint och inte söndertrasat med en jämn och luftig mixkvalitet varje gång. Livslängden för en KEENAN foderblandare sträcker sig över årtionden. Maskinen är robust och kräver lite underhåll. Drivsystemet består av kedjor och utvändigt monterade lager. Den starka drivningen gör att det krävs mindre kraft att driva maskinen även vid full last. 

 

Att arbeta med KEENAN foderblandare har många fördelar, såväl för dig som gårdsägare som för dina djur. Det är en utmärkt lösning som passar alla gårdar. Det går nämligen att anpassa KEENAN foderblandare för varje unik gård.

Fördelar med KEENAN foderblandare 

RÅDGIVNING 2_edited.png

Mindre spill

Den unika matarskruven gör att foderblandaren doserar ut ett jämt och luftigt foder till djuren. Det minimerar också risken för att djuren äter rent på delar av foderbordet, vilket ger, mindre spill men framför allt mindre stress hos djuren. Nu blir istället fodret homogent vilket är så viktigt för idisslare. Det bidrar då till en ökad nöt- och mjölkproduktion.

Jan-Ove Brink_edited.jpg

Bättre blandning

En stationär, semistationär foderblandare och mixervagn arbetar både snabbt och homogent. Så homogent att du kan blanda alla ingredienser, även av små kvantiteter som exempelvis urea. Vätskor blandas utan att de rinner ut och grova rotfrukter, lutat spanmål, halm och majs klarar den galant.

Linnea Hjortbrandt_edited.png

Hög precision

Med den nya prisbelönta 4:e generationen KEENAN InTouch vågsystem för precisionsutfodring har du full översikt och kontroll över all gårdsdata med en enkel knapptryckning. Den nya vågboxen kommer med 4G uppkoppling, HD skärm, dubbla Wi-Fi-moduler och ett trådlöst ransoneringssystem för utmatning. Den uppdaterar och lagrar upp till 199 individuella recept och ingredienser så att det passar dina olika djurgrupper. Vi erbjuder oberoende foderrådgivning som är om är experter på fullfoder. Din foderrådgivare är direktuppkopplade till ditt vågsystem. KEENAN InTouch vågsystem passar andra fabrikat av blandare.

bottom of page