J-O BRINK RÅDGIVNING
MAXA med rådgivning

_T1A0179.jpg
J-O Brink rådgivning –
Goda råd ger råd

Att utveckla och förbättra är ett arbete som pågår hela tiden. Genom en så, för djuren naturlig en utfodring och miljö, ökar produktion och kostnaderna minskar. Vi är med dig hela vägen mot en bättre djurhälsa, minskade veterinärkostnader, högre produktion, mindre kraftfoder och bättre kvalitet på dina produkter. Ja, och du får råd till annat som du vill göra i livet.

_T1A1995-2.jpg
KEENAN foderblandare – MIXA med kvalitet

Det behövs bara en snabb titt inuti 

KEENANS foderblandare för att förstå att det är den geniala konstruktionen som gör att din granne kan mixa fullfoder som håller samma höga kvalitet, dag efter dag, år efter år.

En ko vet vad hon behöver

En bra fullfodermix har grovfoder som bas och är anpassad efter djurens behov genom innehåll och struktur. Många gånger handlar det om fingertoppskänsla och att med ögat se hur besättningen mår. Därför lägger våra rådgivare stor vikt vid att inte bara räkna foderstater, utan att också regelbundet titta på djuren, gödsel, fodrets kvalitet, djurens komfort och annat som kan påverka helheten. Vi är nämligen övertygade om att detta hänger ihop, precis som allt annat i naturen.

 

Genom J-O Brink rådgivning maxar du din produktion så att du får råd till annat som du tycker om att göra i livet.

LÄS!

LYSSNA!

Veterinär Gordie Jones – Flaskhalsar i produktionen & tre saker en ko bör göra (SV)

Vetrinär Martin Kavanagh – Utslagskor, syn & olikheter i produktion länder emellan (SV)

Caroline på gården Gudmundstorp – Årets djurskötare 2019

TITTA!

J-O Brink utvecklar och maxar produktionen med djuren i centrum

Martin Kavanagh är utbildad Cow Signals® trainer. Han har innan dess arbetat med jordbruk och som veterinär under 35 år